moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Wykup mieszkań: Sejm przygotowuje przepisy

Posłowie z Komisji Obrony Narodowej zgodzili się z propozycją senatorów, by ograniczyć do 200 tys. zł bonifikaty przy kupnie mieszkania od wojska. Zaakceptowali również senacki zapis wprowadzający pięcioletnią karencję na sprzedaż lokalu nabytego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Te zmiany znajdą się w nowelizowanej właśnie ustawie o zakwaterowaniu.


Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej posłowie rozpatrywali cztery poprawki, jakie do nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu wprowadzili senatorowie. Dokument został uchwalony przez Sejm 24 kwietnia, ale wrócił do Izby Niższej po głosowaniach w Senacie. Czego dotyczyły senackie propozycje? Pierwsza ogranicza bonifikatę przy wykupie mieszkania do 200 tysięcy złotych. To ważne szczególnie w przypadku mieszkań o dużej wartości rynkowej, np. tych znajdujących się w centrach miast. – Faktycznie możliwość wykupu atrakcyjnych mieszkań za 5 lub 10 procent wartości może budzić kontrowersje. Choćby z tego względu, że czym innym jest kupno mieszkania na preferencyjnych warunkach w zielonym garnizonie, a czym innym w centrum stolicy. Ta propozycja senatorów wydaje się zrozumiała z punktu widzenia całej uprawnionej grupy żołnierzy. Będzie po prostu sprawiedliwie – przekonuje Elżbieta Radziszewska (PO), współautorka projektu nowelizacji.

Chcesz sprzedać – zwróć bonifikatę

Posłowie zgodzili się również z senacką poprawką, zgodnie z którą WAM będzie automatycznie żądała zwrotu bonifikaty, jeśli nabywca przed upływem pięciu lat sprzeda lokal lub przeznaczy go na inne cele niż mieszkalne. – Zmiana wprowadzająca karencję wydaje się być uzasadniona. Z jednej strony na pewno sprawi, że zakupem mieszkania zainteresowani będą ci, którzy chcą w danym lokalu zamieszkiwać. Z drugiej strony unikniemy sytuacji, w których dane osoby nabywają lokale wyłącznie w celach zarobkowych, by sprzedać je na wolnym rynku – mówi Elżbieta Radziszewska.

Posłowie z komisji obrony przegłosowali również przesunięcie wejścia w życie zmian na początek 2015 roku (pierwotnie vacatio legis miało trwać 14 dni od ogłoszenia). Posłanka Bożena Sławiak (PO), zauważa, że zmiana ta da osobom zainteresowanym wykupem zajmowanego mieszkania czas na podjęcie decyzji, który sposób obliczania upustu będzie dla nich korzystniejszy. Wiąże się to także z czwartą poprawką Senatu – wprowadzeniem przepisów przejściowych, regulujących zasady postępowania w sprawach będących w toku.

– Niektórzy już złożyli wnioski o wykup mieszkania. Opóźnienie wejścia w życie ustawy pozwoli im zdecydować, czy chcą wykupić mieszkanie na nowych czy na starych zasadach. Ci, którzy uznają, że wolą nowe zasady, będą mogli wycofać wnioski i złożyć je ponownie później – mówi posłanka Renata Butryn.

Odprawa nadal korzystniejsza?

Ale propozycje senackie, które wczoraj zaakceptowała sejmowa komisja obrony, źle ocenia płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów WP. – Poprzednie rozwiązania wychodziły naprzeciw oczekiwaniom żołnierzy, w taki sposób, by mogli oni wykupić lokal za 5 proc. jego wartości. Zaproponowane przez senatorów poprawki czynią natomiast ustawę „martwą”. Jeden z ważniejszych celów ustawy, a mianowicie zachęcenie żołnierzy do wykupu lokali nie zostanie osiągnięty, ponieważ żołnierze będą wciąż decydować się na korzystniejszą odprawę mieszkaniową – komentuje płk Marian Babuśka.

Zmianę dotychczasowych przepisów zaproponowali posłowie PO. Nowelizacja przewiduje większe niż do tej pory bonifikaty przy sprzedaży lokali należących m.in. do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Obecnie wynoszą one 60 lub 30 proc. Po wejściu ustawy w życie miałyby one wrócić do poziomu, jaki obowiązywał do końca 2012 roku – 95 lub 90 proc.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych 95-procentowa zniżka przysługiwać będzie żołnierzom, którzy nabyli już prawo do wojskowej emerytury, wojskowym zwolnionym ze służby na skutek wypowiedzenia dokonanego przez siły zbrojne oraz upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom i rencistom wojskowym, a także członkom rodziny wspólnie zamieszkującym z żołnierzem, emerytem lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci. W pozostałych przypadkach nowela przewiduje 90-proc. zniżkę. Od początku 2013 r. bonifikaty wynoszą odpowiednio 60 i 30 proc.

Nowelizacja umożliwia ubieganie się o zamianę zajmowanego mieszkania nie tylko żołnierzom, lecz też innym lokatorom. Chodzi tu zwłaszcza o osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej (np. z powodu długów) i chcą zamienić mieszkanie na mniejsze.

Teraz dokument trafi ponownie pod głosowanie w Sejmie. Później zajmie się nim prezydent. W zasobie WAM jest obecnie prawie 28,4 tys. mieszkań, z czego niecałe 12,5 tys. zajmują żołnierze zawodowi, a ok. 10,4 tys. – inne osoby (np. emeryci wojskowi, wdowy po żołnierzach i ich dzieci), reszta to głównie kwatery i internaty.

W 2012 roku WAM sprzedała 7237 lokali mieszkalnych (za 162 mln 912 tys.), w 2013 roku – 85 lokali (za6 mln 570 tys 136 zł), zaś w I kwartale 2014 zaledwie 7 lokali (za 557 tys. 895 zł).

PG

autor zdjęć: Beata Klekociuk

dodaj komentarz

komentarze

~skorpion
1417476480
cd. Zmiana tego przepisu spowodowała masowe wydawanie decyzji przez dyrektorów WAM nakazujące zwrot kwatery, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. Osoby którym takie decyzje zostały wydane to w większości emeryci wojskowi. Ludzie ci nie mogąc się pogodzić z taką niesprawiedliwością, niejednokrotnie dostawali zawałów serca. Przepis ten dotychczas nie został zmieniony i nadal obowiązuje. Projekt zmian przedstawionych w druku 1850 był projektem rządowym. Premierem rządu był wówczas Leszek Miller, Ministrem Obrony- Jerzy Szmajdziński, Sekretarzem Stanu Janusz Zemke, w Komisji Obrony Narodowej zasiadał obecny Prezydent Bronisław Komorowski. Konstytucja zabrania wprowadzania przepiów do ustawy które działają wstecz. Jak widać wojsko polskie wyłączone jest z pod tego prawa. Kiedy w ustawie o radiofonii i telewizji w podobny sposób próbowano wprowadzić zmiany, wywołało to ogromne oburzenie, w wyniku czego powołano komisję sledczą tkz. afera Rywina. W tym samym czasie zmienia się przepis na niekorzyść żołnierzy zawodowych i nikt z tego nie robi afery. Wręcz przeciwnie. Kolejni ministrowie obrony nie zauważają tego problemu, ale co się dziwić, jak sam Janusz Zemke nie był w stanie udzielić w owym czasie konkretnej odpowiedzi i zlecił to zadanie Prezesowi WAM. Ludzie którzy nie oddali mieszkań, płacą dodatkowy haracz (200%) za czynsz pod nazwą odszkodowanie za bezumowne korzystanie z kwatery. Haracz ten jest czystym zyskiem dla WAM i powinien być odprowadzany podatek VAT na podstawie wystawianych faktur. WAM tego nie robi, w związku z czym okrada nie tylko użytkowników tych mieszkań, ale również Skarb Panstwa. Zajmowane mieszkania, to przeważnie lokale przeznaczone do sprzedaży, jednakże osoby którym przyznano pomoc finansową (nie koniecznie wypłacono) nie mają prawa do wykupu tych mieszkań.
33-15-D2-8C
~skorpion
1417448040
cd. do ustawy z 1995r.W ustawie z 1995r. prawo do kwatery realizowane było przez przydział kwatery, lub przez wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery.Ekwiwalent był naliczany w zalezności od wysługi lat (3%za każdy rok słuzby) wynosił on zatem nie mniej niż 45% i nie więcej niż 80% wartości należnej kwatery. jednocześnie w przepisie tym (art. 87) uznano, iż pomoc finansowa przyznana na budownictwo mieszkaniowe na podstawie dotychczas obowiazujacych przepisów (ustawa z 1976r) jest ekwiwalentem pieniężnym jeżeli została wypłacona w formie "zaliczkowej i bezzwrotnej". Przepis ten należało rozumieć w ten spoaób, że pomoc finansowa winna byc wypłacona w pełnej wysokości należnej kwatery.(Zarz. MON Nr 63z dn. 19.12.1984r). Dopiero wówczas był spełniony warunek żądania zwrotu kwatery.W związku z tym, że fundusz na budownictwo mieszkaniowe MON został zlikwidowany, większości osób nie wypłacono drugiej części tej pomocy. W tym miejscu należy wskazać, że 1m kw. kwatery w 1990r ksztował 2000 000zł. co w przeliczeniu na przyznaną w 1988r pomoc finansową w wysokości 40% (1 200 000zł) stanowiło wartość 0,6 m kw. kwatery .Niestety dyrektorzy WAM wspierani przez kolejnych Prezesów a także i przez Sądy administracyjne nie byli zainteresowani wypłatą wyrównania przyznanej uprzednio pomocy, wg. nowyh zasad i aktualnych cen za 1 m kw. kwatery. Tak więc sprawy zostały niejako zawieszone w próżni. W 2004r w art. 87 ust.1 pkt.3 wprowadzono zmianę, i tak dotychczasowy zapis "żołnierz zawodowy jest zobowiązany zwolnić dotychczas zajmowaną kwaterę jeżeli otrzymał pomoc finansową w formie zaliczkowej i bezzwrotnej" Obecny zapis to "otrzymał w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej"Oznacza to, że otrzymanie pomocy choćby w wysokości 100zł. zobowiazuje żołnirza do zwrotu kwatery. Co wykorzystują dyrektorzy WAM nakazując zwolnienie kwatery.
33-15-D2-8C
~skorpion
1417041360
Chciałabym się dowiedzieć kto w 2003r zmienił zapis art.87ust.1 pkt.3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, Dz. U. nr 41 poz.398 /2004r. Druk sejmowy projektu zmian nr 1850. W powyższym artykule w pkt. 3 zmieniono spójnik "i" na "lub" , co zmieniło stan prawny tego przepisu i spowodowało masowe wydawanie przez Dyrektorów WAM decyzji nakazujacych zwrot kwatery. Sprawa dotyczy przyznawanej w latach 80 -90 pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe. poprzedni zapis brzmiał "żołnierz zawodowy ma obowiazek zwolnić kwaterę stałą jeżeli otrzymał pomoc finansową w formie zaliczkowej i bezzwrotnej. W tym miejscu pragnę wyjaśnić, iż pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe była przyznawana w 2 formach: 1) jako pomoc zaliczkowa zwrotna - kredyt przyznawany do wysokości naleznej kwatery, wypłacany w ratach, na podstaie każdorazowo wydanej decyzji. oraz pomoc przyznawana w formie bezzwrotnej jako dodatkowa ulga w określonej konkretnej wysokości tj. 40% należnej kwatery. Pomoc ta wypłacana była po odaniu kwatery. Jednakże w wyjątkowych wypadkach pomoc ta mogła być wypłacona zaliczkowo. Z dniem 1stycznia 1991 r fundusz MON na budownictwo mieszkanioe został zlikwidowany.Plan Balcerowicza zmusił wszystkich kredytobiorców do natychmiastowego zwrotu pobranego kredtu , a dyrektorzy poszczególnych WRZKB niejednokrotnie wysyłali pisma nakazujace rozliczenie sie (zwrot) z otrzymanej pomocy.W 1995r powołano do zycia Wojskową Agencję Mieszkaniową, no i zaczął się koszmar dla wszystkich tych osób, którym przyznano taką pomoc. Nikt w WAM nie sprawdzał dokumentów czy ktoś otrzymał taką pomoc i w jakiej konkretnej wysokosci. Wystarczyła sama decyzja przyznajaca taką pomoc. W 1995r była denominacja zł., więc WAM na siłę naliczało niby to wyrownanie przyznanej pomocy, jednakże wg starych przepisów. Za 83 m mieszkania naliczano 6.500 zł.
33-15-D2-8C
~Jarecki
1401381780
Działania Panów "Senatorów" ponownie zablokują sprzedaż mieszkań. Najedzony nigdy nie zrozumie głodnego. Tak samo Panowie senatorowie. Jest wiele rodzin wojskowych, które liczą na wykup mieszkania, ale z powodu biedy wojskowej nie stać ich na to. Decyzja SENATU ponownie pozbawi wiele wojskowych rodzin marzenia o własnym M.
6A-52-55-52

Wojenny bohater na szubienicy
 
Żołnierze NATO nie pojadą do Ukrainy
Podwyżki dla zawodowców coraz bliżej
Złota taekwondzistka, srebrni hokeiści na trawie
Telefon zaufania dla żołnierzy
Miejsce kobiet jest (również) w lotnictwie
Szefowie obrony NATO o zakupach amunicji
Leopardy jadą na poligon
Walczyli o wolną Polskę, zginęli od kul UB
W Polsce będzie centrum NATO-Ukraina
W Jachrance o skokach spadochronowych
Tylko sprawny żołnierz może być skuteczny na polu walki
Tajna misja polskiej agentki
Będzie za co kupić koreańską broń
BAP przenosi się z Estonii na Łotwę
Air Show ’25 – do zobaczenia
Zamiana po włosku
„Nie” dla wojskowej misji w Ukrainie
Nowoczesny system IBCS dla Wojska Polskiego
Sztandar dla Dowództwa WOT
Medale dla sportowców z „armii mistrzów”
Ferie w mundurze
Sukcesy wojskowych w żeglarstwie i łyżwiarstwie szybkim
Andrzej Grzyb: Ws. obrony cywilnej liczę na porozumienie ponad podziałami
Zmiany w zarządzie PGZ-etu
Lista trupich główek
Strzelczyni CWZS-u na pucharowym podium
Więcej pieniędzy dla żołnierzy TSW
Operacja „Gryf” i „Rengaw” na Podlasiu
Ostrożnie! Czołgi na drodze
Lotnictwo i kobiety
Pamiętamy o Niezłomnych
Offset dla „Wisły”
Brak perspektyw na szybką zmianę sytuacji w Ukrainie
Komandosi szkolą psy bojowe w Iraku
Palmiry – miejsce kaźni
Wielki test w West Point coraz bliżej
Polska przystań brytyjskich jeńców
Zachód przeciwko „korsarzom”
„Brilliant Jump 2024”: finał długiego marszu
Więcej pieniędzy w portfelach żołnierzy
Gdzie są szczątki Tu-154M? Podkomisja Macierewicza pod lupą
Nowoczesna łączność dla armii
Szwecja kolejnym członkiem NATO
Podwójny Półmaraton Komandosa
Abramsy pod dobrą opieką
Przerwany lot „Orlika”
Brąz razy sześć dla żołnierzy na mistrzostwach świata i Europy
Którą drogą do armii?
Rusza morski „Dragon”
Jaką drogą po wojskowy indeks?
Jakie podwyżki dla żołnierzy
Zmiany w dowództwie Żandarmerii Wojskowej
Nowy szef CWCR
Priorytety dla armii
Dobrowolsi – czas start!
Nagroda dla reporterów „Polski Zbrojnej”
Mocny sygnał od NATO
Gwałty stały się bronią rosyjskiej armii
F-16 z misją PKW Orlik w Estonii
Wyposażenie indywidualne żołnierzy do wymiany
Eurofightery znowu w Polsce
Co z podwyżkami dla żołnierzy?
Kleszcze dla wojska

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO