WOJSKOWY INSTYTUT WYDAWNICZY

Kierownictwo

p.o. Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego - Redaktor Naczelna Działu Wydawniczego

Izabela Borańska-Chmielewska
tel.: +48 261 849 008
ibc@zbrojni.pl

tel.: +48 261 849 007
faks: 261 849 459
sekretariat@zbrojni.pl


Zastępca Dyrektora - Redaktor Naczelna Redakcji Internetowo-Wydawniczej
Anna Putkiewicz
tel.: +48 261 849 264
anna.putkiewicz@zbrojni.pl

Zastępca Dyrektora - Redaktor Naczelny Wojskowej Telewizji Internetowej
Olga Scott
tel.: +48 261 849 212
olga.scott@zbrojni.pl


 

Dział Ekonomiczno-Organizacyjny

Aneta Naszyńska – Główny księgowy
tel.: +48 261 849 385 

Danuta Ziętalewicz – Główny specjalista – koordynator Działu Ekonomiczno-Organizacyjnego
Inspektor ochrony danych
tel.: +48 261 849 118
danuta.zietalewicz@zbrojni.pl
rodo@zbrojni.pl

Wydział Księgowości, Rozliczeń i Wynagrodzeń

Dorota Jończyk-Sobiech 
(kierownik)
tel.: + 48 261 849 385 

Agnieszka Lutostańska
tel.: +48 261 849 172

Wydział Zamówień Publicznych i Zasobów Majątkowych

Elżbieta Toczek 
(kierownik)
tel.: + 48 261 849 494 

Dorota Sypniewska, Artur Orzechowski
tel.: +48 261 849 487 

Natalia Ekiert-Zarzycka
tel.: +48 261 849 497

Kolportaż i reklamacje:

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.
ul. Duninowska 9a
87-823 Włocławek
tel.: 542-315-201
tel.: 502-012-187
E-mail: elzbieta.kurlapska@poczta-polska.pl


Wydział Kadrowo-Organizacyjny

Agata Romańska 
(kierownik)
tel. + 48 261 849 466
agata.romanska@zbrojni.pl 

Agata Suchocka
tel. + 48 261 849 466
tel.: 725-880-226
agata.suchocka@zbrojni.pl

Olga Szostak-Czerwińska
tel.: +48 261 849 008
(sekretariat@zbrojni.pl)Dział Internetowo-Wydawniczy i Wydawnictw Historycznych
Portal polska-zbrojna.pl


Zastępca Dyrektora - Redaktor Naczelna
Anna Putkiewicz
tel.: +48 261 849 264
anna.putkiewicz@zbrojni.pl

Zastępca redaktora naczelnego - Sekretarz redakcji
Maciej Chilczuk
tel.: 781 403 212; 261 849 443
maciej.chilczuk@zbrojni.pl

Redaktor wydawniczy
Dorota Kołakowska
dorota.kolakowska@zbrojni.pl
tel.: +48 261 849 356

Redaktor wydawniczy
Joanna Tańska
joanna.tanska@zbrojni.pl
tel.: +48 261 849 197

Redaktor
Joanna Morawska
joanna.morawska@zbrojni.pl
tel.: +48 261 849 432


Dziennikarze:

Paulina Glińska, Anna Jaśkiewicz, Magdalena Kowalska-Sendek, Bogusław Politowski, Jacek Szustakowski, Łukasz Zalesiński, Ewa KorsakMagdalena Miernicka, Dominika Celińska, Michał Niwicz (fotoreporter)

Kierownik Wydziału Opracowania Technicznego i Nowych Mediów
Małgorzata Żuczkowska
malgorzata.zuczkowska@zbrojni.pl
tel.: +48 261 849 432

Przemysław Boryczka
tel.: +48 261 849 197

Łukasz Krzysztofowicz
tel.: +48 261 849 432
portal@zbrojni.pl

Michał Korsak
tel.: +48 261 849 432
portal@zbrojni.pl

Regulamin przekazywania materiałów do WIW

 Wydział Wydawnictw Historycznych, Książkowych i Specjalnych

Zastępca redaktora naczelnego Działu Internetowo-Wydawniczego i Wydawnictw Historycznych (kierownik)
dr Jacek Żurek 

jacek.zurek@zbrojni.pl

Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”, redaktor wydawniczy
Grzegorz Piotr Korczyński
piotr.korczynski@zbrojni.pl

Sekretarz redakcji kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”, redaktor 
dr Robert Sendek
robert.sendek@zbrojni.pl

Redaktor wydawniczy kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”, zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji „Biblioteka Polski Zbrojnej. Historia”
Małgorzata Łętowska 
tel.: +48 261 849 497
malgorzata.letowska@zbrojni.pl


 

Dział Produkcji Audialnej i Audiowizualnej

 

Wydział Produkcji

kierownik Wydziału Produkcji
Magdalena Miernicka

Ewa Korsak

Magdalena Kowalska-Sendek

 

Wydział Obsługi Technicznej

kierownik Wydziału Obsługi Technicznej
Aleksander Kruk

Dominika Celińska

Maciej Bąkowski

Paweł Sobkowicz


 

Dział Wydawniczy

„Polska Zbrojna”

Redaktor Naczelna
Izabela Borańska-Chmielewska
tel.: +48 261 849 008
ibc@zbrojni.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego – Sekretarz redakcji „Polski Zbrojnej”
Aneta Wiśniewska
tel.: +48 261 849 213
polska-zbrojna@zbrojni.pl

Zastępcy sekretarza redakcji:
Redaktor wydawniczy
Katarzyna Pietraszek
tel.: +48 261 849 147
polska-zbrojna@zbrojni.pl

Redaktor wydawniczy
Joanna Rochowicz

tel.: +48 261 849 262
polska-zbrojna@zbrojni.pl

Dziennikarze:
Małgorzata Schwarzgruber, Tadeusz Wróbel, dr Robert Sendek
tel.: +48 261 849 306

 

„Przegląd Sił Zbrojnych”

Redaktor wydawniczy
Krzysztof Wilewski
tel.: +48 725 880 227
krzysztof.wilewski@zbrojni.pl

psz@zbrojni.pl

 

„Kwartalnik Bellona”

Redaktor Naczelny
prof. Piotr Grochmalski
piotr.grochmalski@zbrojni.pl

Wydział Składu Komputerowego i Grafiki

Marcin Dmowski (kierownik)
tel.: +48 261 849 498
marcin.dmowski@zbrojni.pl

Paweł Kępka (+48 261 849 498), Małgorzata Mielcarz (+48 261 849 498), Monika Siemaszko (+48 261 849 498)Marcin Izdebski  (+48 261 849 279)Andrzej Witkowski (fotoedytor,  +48 261 849 279)

Regulamin przekazywania materiałów do WIWWydział Opracowania Stylistycznego

Marta Sachajko
(kierownik)
tel.: +48 261 849 244
marta.sachajko@zbrojni.pl


Redaktorzy:
Maria Janowska (+48 261 849 184), Katarzyna Kocoń (+48 261 849 184), Agnieszka Wasilewska, Teresa Wieszczeczyńska, Maria Żurek, Beata Stadryniak-Saracyn (+48 261 849 165), January Szustakowski


 

Wydział Marketingu i Promocji

Agnieszka Karaczun
 (kierownik)
tel.: +48 261 849 387
reklama@zbrojni.pl


Marta Szulc (+48 261 849 457), Anita Kwaterowska (tłumacz,  +48 261 849 496), Małgorzata Szustkowska (+48 261 849 496), Arkadiusz Juszczak (+48 261 849 457)


Zgodnie z Decyzją Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego, § 1, ust. 2, pkt 3 do prowadzenia „Księgi Ewidencji Skarg, Wniosków, Petycji i Listów” oraz „Księgi Przyjęć” w Wojskowym Instytucie Wydawniczym wyznaczona została p. Agata Romańska – tel. 725 880 230, e-mail: kadry@zbrojni.pl.

PZ

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO